Κερί Εκκλησίας, Μελισσοκέρι - Καφέ Σκούρο

Νέο προϊόν

Διαστάσεις:

1)No0 20 cm - Kιβώτιο 8 kg

2)No1 23 cm - Kιβώτιο 8 kg

3)No2 27 cm - Kιβώτιο 9 kg

4)No3 32 cm - Kιβώτιο 9 kg

5)No5 37 cm - Kιβώτιο 9 kg

6)No20 31,5 cm - Kιβώτιο 12 kg

7)No30 37,5 cm - Kιβώτιο 12 kg

8)No40 42 cm - Kιβώτιο 7 kg

9)No15 54 cm - Πακέτο 1,400 gr

10)2-3 κερο 65 cm - Πακέτο 1,700 gr

Πώληση και ανά kg

  • Καφέ